جزوه اخلاق حرفه ای و اداری
45 بازدید
محل ارائه: اصفهان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده اصول اخلاق حرفه ای مساله ای است که اخیرا در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است، از کتاب ها و مقاله هایی که هر روزه در این مورد نگاشته می شود و نیز سمینارهایی که برگزار میشود می توان پی به اهمیت روزافزون این مساله در میان حرف مختلف پی برد. برای بررسی جایگاه و اهمیت این نوع از اخلاق در دین اسلام لازم است مقدماتی بیان شده و آنگاه به بیان ویژگی های گرگزار نمونه در اسلام پرداخته شود .