جزوه علم اصول
49 بازدید
محل ارائه: اصفهان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله واحد های درسی جهت گروه حقوق ، اصول فقه است . جزوه نگارش یافته جزوه درسی برای چهار واحد اصول فقه یک و دو رشته حقوق است .