مجموعه مقالات آیات الاحکام حقوقی و کیفری
48 بازدید
ناشر: انتشارات نوروزی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-151-743-6
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
هر قانونی که در میان جوامع بشری به وجود می آید دارای دلیل و مستند خاص به خود است که ادله مستندات در هر جامعه ای بستگی به دیدگاه ها و مکاتبی که مورد قبول آنهاست ، دارد. احکام الهی نیز دارای منابعی است که جمله ای از آن منابع در دوران حیات نبی مکرم اسلام (ص) مورد استناد و توجه قرار می گرفته و برخی دیگر از مستندات احکام خداوند در زمان های بعدی بعنوان مدرک حکم معرفی شده است. منابع مطرح در دوران حیات پیامبر اسلام(ص) عبارتند از : کتاب خداوند ( قرآن ) و سنت نبوی (ص) که به عنوان مصادر اولیه تشریع و یا ادله اصلی احکام شناخته شده اند و بعنوان ادله مورد پذیرش همه فرق مسلمان قلمداد می شوند. کتاب قرآن متضمن حدود 6236 آیه است فاضل مقداد معتقد است که : بین فقهاء چنین شهرت یافته است که آیات مربوط به احکام فقهی نزدیک به پانصد آیه است و این رقم از آن رو شهرت یافته که آیات مکرر نیز در آن به شمار آمده است و الا این تعداد آیات به چنین رقمی نمی رسد . ( فاضل مقداد ، ج1 ، ص5 ) در میان این آیات حدود 500 آیه هستند که مربوط به قوانین زندگی است و به آیات الاحکام معروفند و در بر دارنده احکام عملیه دین مبین اسلامند. .