مسجد تراز اول از منظر مقام معظم رهبری (دام عزه )
45 بازدید
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقدمه : مساجد از جمله مهمترین مراکز دینی در یک جامعه اسلامی است و بدین جهت است که از سوی خداوند متعال و در پس آن بزرگان دین ما مورد عنایت و توجه خاصی قرار گرفته اند و البته به همان اندازه که از سوی دوستان مورد محبت و لطف و توجه قرار می گیرند از سوی دشمنان دین مورد نفرت و کینه ورزی قرار گرفته و با هر حیله و تزویر ی تلاش بر آن دارند تا آرام آرام جایگاه این مکان های مقدس و اثر گذار در جامعه مسلمین را تضعیف نموده و نهایتا" از آنها چیزی ساختمانی و ظاهری نماند. از این روست که شناسائی هر چه بیشتر جایگاه و موقعیت این مراکز مهم گرد همائی مسلمانان جهان ، مسلمین را در جهت حفظ وصیانت از مساجد مصمم تر خواهد نمود و در مقابل نقشه ها و توطئه های دشمنان قسم خورده دین را کم رنگ خواهد نمود. نوشته حاضر با این هدف تدوین یافته و قصد آن دارد تا زوایای وجودی مساجد را بیشتر مورد کنکاش قرار داده و قابلیت های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و حتی اقتصادی این اماکن مقدس و ماوای خدا جویان را معرفی نماید . در این بین رهنمودهائی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( دام عزه) چراغ راه خواهد بود وبهره های واقر از آن حکیم فرزانه خواهیم برد. امید آنکه مثمر ثمر حق جویان وره پویان طریق هدایت واقع شود و اثر خویش را بر جای نهد.