شرح فقهی حقوقی مباحث حدود و قصاص و دیات شرح لمعه
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدود جمع مکسر حد است و حد به معنای مرز ، محدوده معین و منع کردن است در نتیجه حدود یعنی حد و مرزهای مشخص شده از سوی شارع مقدس و به تعبیر دیگر ، حد به عقوبتی بدنی که میزان آن را شارع مقدس معین می سازد اطلاق می شود . حال اگر مجازات از سوی شارع مقدس معین نشده باشد، اصطلاحا به آن تعزیر می گویند وآنچه که در تعریف لغوی تعزیر می توان گفت اینکه ، تعزیر به معنای تادیب است . به تعاریف بیان شده در خصوص حدود و تعزیر در قانون مجازات اسلامی بدین سان اشاره شده است: « حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .»