مطالعه فقهی حقوقی اشتغال زنان
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کار در لغت به معنای عمل و فعلی که از انسان صادر می شود معنا شده است . ( معین ، 3، 2789 ) واژه عربی آن ( عمل ) است. در نتیجه کار واژه عامی است که به هر عملی که پاکیزه و از روی دانش باشد و یا ناپاکیزه و بدون قاعده و اصول باشد اطلاق می گردد. و در اصطلاح به عملی ا طلاق می شود که از انسان صادر شده و همراه خواست و اراده اوست . ( ابن خلدون ، 1259 ، ج2 ، ص 752 ) بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می کند؛ از این رو می توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می یابد تلاش تولیدی بشر است. بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالش های پیش روست. بنابر این اقدام به تلاش و کوشش می کند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکل های پیش گفته خودنمایی می کند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می شود.