اصول و روش های جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گفتار اول: سیاست جنائی و تحولات آن سیاست جنایی هر کشوری ، بسته به نظام سیاسی آن کشور خواهد داشت . و همچنین نظام حقوقی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی آن جامعه ، وابسته به آداب و فرهنگ حاکم بر آن جامعه خواهد بود . از این روست که به موازات تفاوت‌ها اختلافات میان اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی حاکم بر جامعه، سیاست‌های جنائی آن جامعه نیز متفاوت خواهد بود. برای آنکه بحث از این نوع از سیاست‌ها آسان باشد، دانشمندان این رشته، اقدام به تقسیم بندی مدل‌ها مختلف بر مبنای اشتراک در برخی از شاخص‌ها نموده‌اند . که در این فراز از تحقیق به این قسم از تقسیم خواهیم پرداخت و قبل از آن سیری گذرا در تحولات سیاست جنائی خواهیم انداخت. اصطلاح سیاست جنایی به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای اولین بار توسط دانشمند آلمانی، آنسلم فون فوبر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی منتشر گردید، مورد استفاده قرار گرفت.