قواعد فقهی ( بخش کیفری )
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله عناوین درسی رشته حقوق ، قواعد فقه (2) که شامل بررسی قواعد فقهی کیفری است . اثر نگارش یافته در صدد قرار گرفتن این کتاب به عنوان متن درسی قواعد فقه (2) است .