شرح فقهی حقوقی کتاب تبصره المتعلمین ( متاجر ، اجاره ، وکالت )
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله کتاب های مهم در فقه کتاب تبصره المتعلمین مرحوم علامع حلی است . این کتاب در عین اختصار مستجمع همه ابواب فقه است . اثر نگارش یافته شرح فقهی حقوقی مباحث متاجر و اجاره و وکالت است که برای دانشجویان رشته حقوق جهت درس متون فقه یک آنان کتابی مفید خواهد بود .