جایگاه بیع استصناع در فقه شیعه و سنی
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شماره 24
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده : درمیان جوامع انسانی ، انواع و اقسام معاملات وجود دارد و انسانها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله اقسام معاملات ، معامله استصناع است که در این معامله شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آندو قرار دادی منعقد می شود. آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این نحو از معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است هدف نگارش نوشتار حاضر بررسی مبانی فقهی این نحو از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این نحو از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.