آیات الاحکام بخش جزائی شماره 3
48 بازدید
محل نشر: مجله دادرسی سازمان قضائی نیرو های مسلح شماره 88
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
« انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا" ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخره عذاب عظیم .» ترجمه : به طور قطع کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می خیزند و اقدام به فساد روی زمین می کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست و پای آنها عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند این خواری آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند.