بررسی فقهی حقوقی اعمال معتادین در اعمال حقوقی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله رفتار هائی که از دیر زمان از سوی برخی از انسان ها در طی دوران های گذشته ، سر می زد و بر اثر تکرار تبدیل به عادت می گشت ، استعمال مواد مخدر و افیونی بود . گرچه در دوران های گذشته دید انسان ها به این قسم از مواد ، دیدی شفابخش بوده و برای معالجه و تسکین برخی از درد ها از آن مواد استعمال می کردند . ولی به مرور زمان با ایجاد سازمان و تشکیلاتی ، با هدف جلب سود و منفعت ، این دسته از مواد در میان مردم گسترش یافته و در حال حاضر از جمله معضلات حیات بشری اعتیاد به این قسم از مواد است . کشور ما نیز در حال حاضر از دیگر کشور های مبتلا استثناء نبوده و متاسفانه جمع قابل توجهی از جوانان جامعه ما نیز گرفتار این بلای خانمان سوز شده اند . حال با عنایت به اینکه جامعه ما ملهم از آموزه های دینی است شایسته است که موضع دین در خصوص این معضل روشن گشته و از جهت دیگر به آثار حقوقی مترتب بر اعمال مبتلایان به این مواد افیونی مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد . نوشته حاضر با رویکردی فقهی ، حقوقی به بررسی مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر تدوین یافته و از سوی دیگر دیدگاه قانون گذار در خصوص اعمال حقوقی افراد معتاد مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت. کلید واژه ها : اعتیاد - معتاد - استعمال - مواد مخدر - اعمال حقوقی