بررسی جایگاه مفهوم غایت در علم اصول فقه
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : واژه مفهوم ، در اصلاح علم اصول در مقابل منطوق است . منطوق در لغت یعنی آنچه که بدان نطق شده و در اصطلاح عبارت است از معنایی که بطور مستقیم از یک عبارت به ذهن خطور می کند . و در جمله ذکر شده است . در مقابل ، مفهوم به معنایی اطلاق می گردد که در جمله بدان تصریح نشده است . ولی از آن فهمیده می شود و لازمه معنای اصلی جمله است . در علم اصول مفهوم دارای اقسامی است که از جمله آن اقسام مفهوم غایت است . در این مفهوم از چند بحث مهم سخن به میان خواهد آمد . اول آنکه مفهوم غایت چیست ؟ و دوم آنکه آیا زمانی که از غایت سخن به میان می آید بدین معناست که این مفهوم دلالت خواهد نمود به ارتفاع حکم بعد از تحقق غایت ؟ و یا آنکه حکم همچنان باقی است ؟ نوشته حاضر تلاشی است علمی در راستای پرداختن به سوالات مطرح و بیان نقاط اختلاف میان دانشمندان علم اصول . در خصوص مفهوم غایت . کلید واژه ها : غایت ، مغیی ، حکم ، مفهوم ، منطوق