قرآن و جایگاه تربیتى مادر در خانواده
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : خانواده ، هسته اولین جامعه و از جمله عوامل اصلى انتقال فرهنگ ، اندیشه ، اخلاق و سنت‏ها و عواطف به نسلى پس از نسل دیگر است. در میان اعضاى خانواده مهم ترین سهم تأثیرگذارى بر فرزند از آن مادران است . به ویژه در خانواده‏هایى که شیوه‏اى زیست ‏طبیعى، و هماهنگ با الگوها و سنت های ‏اسلامى دارند . در این بین ، از جمله نقش های مادر که از اهمیت فوق العاده ای بر خور دار است و قرآن ، این کتاب هدایتگر که متضمن کلام الهی است ، آن را مورد توجه قرار داده ، نقش تربیتی مادر در محیط خانواده است . نوشتار حاضر، به نقش تربیتى مادر در نهاد خانواده پرداخته و از سوی دیگر، نقش‏هاى سه گانه طبیعى زنان : دختر، همسر و مادر خانواده را مورد بحث قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که قرآن بیشترین ستایش را از زنان در نقش مادرى داشته و در تقسیم وظایف میان زن و شوهر کارمقدس تربیت فرزندان را به مادران سپرده است. طریق رسیدن به این نتیجه ، از دو راه میسر است. یکی دستورات صریح قرآن در سپردن تربیت فرزندان به مادر و دیگر، به وسیله ارائه الگوهاى موفق مادران مربى که در این مسیر به سه نمونه از مادرانی که به عنوان الگوى قرآنى معرفی شده است اشاره خواهد شد : مادر حضرت مریم (س) ، مادر حضرت عیسى(ع) و مادر حضرت موسى(ع) . و قطعا برای کسانی که خواهان آشنائی با جایگاه این موجود مقدس (مادر) هستند . مطالعه الگو های بیان شده ، عملی پسندیده و شایسته خواهد بود . کلید واژه‏ها: خانواده ، مادران ، دختران ، تربیت ، اخلاق