تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف اسلامی 
مرکز اموزش عالی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00 
نامشخص  
 
 
 
0.00 
دیپلم 
1366 
اقتصاد 
خوزستان 
15.00