تحقیقی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به قرار های دادگاه
97 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2014 1:50:00 PM
موضوع: حقوق

تحقیقی

در خصوص اعتراض ثالث نسبت

به قرارهای دادگاه

( در امور مدنی )

چکیده :

اعتراض ثالث يکي از طرق فوق‌العاده شکايت از احکام و قرارهاي دادگاه است. اين روش برخلاف تجديد نظر به اشخاصي اختصاص دارد که خود يا نمايند آنها در دادرسي (که منتهي به صدور حکم يا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

برای این عمل حقوقی ، شرایط و جایگاه و همچنین آثاری ، در میان نظرات و مواد قانونی از سوس قانون گذار بیان شده است . از سوی دیگر از دید قانون گذار اقسامی برای این نوع از اعتراض بیان شده که آشنائی با آن اقسام ، اعتراض را از سوی شخص معترض مؤثر تر خواهد ساخت .

نوشته حاضر در صدد شناساندن هر چه بیشتر این اعتراض و شرایط و ویژگی های آن است .

کلید واژه ها :

اعتراض ، شخص ثالث ، مهلت ، آراء دادگاه ، ثالث تبعی