اختلاف امامیه و اهل سنت در مسائل قصاص
58 بازدید
تاریخ ارائه : 5/29/2013 9:45:00 AM
موضوع: حقوق

قصاص قطع عضو

از منظر امامیه اگر فردی دست شخصی را قطع کند آنگاه اختلاف شود و جانی بگو ید دست شل را قطع کرده نه قصاص است و نه دیه و در واقع قول جانی مقدم است .

ابوحنیفه نیز تقدیم قول جانی را قوی بر می شمرد. [1] ..............................


[1]- علامه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،بوستان کتاب قم ، چاپ دوم ،1423 ،ج9 ص 318 ،مسئله 26