قرآن و جایگاه تربیتی مادر در قرآن
85 بازدید
تاریخ ارائه : 4/28/2013 8:54:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

چکیده :

خانواده ، هسته  اولین  جامعه و از جمله عوامل اصلى انتقال فرهنگ ، انديشه ، اخلاق و سنت‏ها و عواطف به نسلى  پس از نسل ديگر است. در ميان اعضاى خانواده مهم ترین سهم تأثيرگذارى  بر فرزند از آن مادران است . به ويژه در خانواده‏هايى كه شيوه‏اى زيست ‏طبيعى ، و هماهنگ با الگوها و سنت های ‏اسلامى دارند .

در این بین  ، از جمله نقش های مادر که از اهمیت فوق العاده ای بر خور دار است و قرآن ، این کتاب هدایتگر که متضمن کلام الهی است ، آن را مورد توجه قرار داده ، نقش تربیتی مادر در محیط خانواده است .

نوشتار حاضر، به نقش تربيتى مادر در نهاد خانواده پرداخته و از سوی دیگر، نقش‏هاى سه گانه طبيعى زنان : دختر، همسر و مادر خانواده را مورد بحث قرار داده است  و به اين نتيجه رسيده است كه قرآن ،  بيشترين ستايش را از زنان در نقش مادرى داشته و در تقسيم وظايف ميان زن و شوهر كارمقدس تربيت فرزندان را به مادران سپرده است.

راه رسیدن به این نتیجه ،  از دو مسیر است.  یکی دستورات صريح قرآن در سپردن تربيت فرزندان به مادر و دیگر، به وسیله ارائه الگوهاى موفق مادران مربى كه در اين نوشتار،  به سه نمونه از مادرانی که به عنوان الگوى قرآنى ، معرفی شده است اشاره خواهد شد : مادر حضرت مريم (س) ، مادر حضرت عيسى(ع) و مادر حضرت  موسى (ع) . و قطعا برای کسانی که خواهان آشنائی با جایگاه این موجود مقدس (مادر) هستند . مطالعه الگو های بیان شده ، امری ضروری  و رهگشا خواهد بود .  

كليد واژه‏ها:

خانواده  ، مادران ، دختران ، تربیت ، اخلاق