بررسی اثر اعتیاد بر اعمال حقوقی فرد معتاد از منظر فقه امامیه و قانون مدنی
54 بازدید
تاریخ ارائه : 4/9/2013 9:46:00 PM
موضوع: حقوق

چکیده :

از جمله رفتار هائی که از دیر زمان از سوی برخی از انسان ها در طی دوران های گذشته ، سر می زد و بر اثر تکرار تبدیل به عادت می گشت ، استعمال مواد مخدر و افیونی بود . گرچه در دوران های گذشته دید انسان ها به این قسم از مواد ، دیدی شفابخش بوده و برای معالجه و تسکین برخی از درد ها از آن مواد استعمال می کردند . ولی به مرور زمان با ایجاد سازمان  و تشکیلاتی ، با هدف جلب سود و منفعت ، این دسته از مواد در میان مردم گسترش یافته و در حال حاضر از جمله معضلات حیات بشری اعتیاد به این قسم از مواد است .

کشور ما نیز در حال حاضر از دیگر کشور های مبتلا استثناء نبوده و متاسفانه جمع قابل توجهی از جوانان جامعه ما نیز گرفتار این بلای خانمان سوز شده اند . حال با عنایت به اینکه جامعه ما ملهم از آموزه های دینی است شایسته است که موضع دین در خصوص این معضل روشن گشته و از جهت دیگر به آثار حقوقی  مترتب بر اعمال مبتلایان به این مواد افیونی مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد .

 نوشته حاضر با رویکردی فقهی ، حقوقی به بررسی مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر تدوین یافته و از سوی دیگر دیدگاه قانون گذار در خصوص اعمال حقوقی افراد معتاد مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت.

کلید واژه ها :

اعتیاد -  معتاد -  استعمال -  مواد مخدر -   اعمال حقوقی